Бууландыргычтын өзөгү

Буулануу суюктукту газ абалына айландыруунун физикалык процесси.Жалпысынан алганда, бууланткыч суюк затты газ абалына айландыруучу объект.Өнөр жайда көптөгөн бууланткычтар бар, алардын ичинен муздаткыч системаларда колдонулган бууланткычтар алардын бири.Бууландыргыч муздаткычтын төрт негизги бөлүгүнүн абдан маанилүү бөлүгү болуп саналат.Төмөн температурадагы конденсацияланган суюктук бууланткыч аркылуу өтүп, сырткы аба менен жылуулук алмашып, бууланып, жылуулукту өзүнө сиңирип, муздаткыч эффектине жетет.бууланткыч негизинен эки бөлүктөн турат, жылытуу камерасы жана буулантуучу камера.Жылытуу камерасы суюктуктун кайноо жана буулануусуна көмөктөшүү үчүн суюктукка буулануу үчүн зарыл болгон жылуулукту берет;буулантуу камерасы газ жана суюк фазаларды толугу менен бөлүп турат.